Društvo NAŠE KORENINE je bilo ustanovljeno februarja 2009, s ciljem zbirati in ohranjati slovensko ljudsko izročilo. Zavedamo se, da imamo za to delo še zelo malo časa, saj so zadnji vaščani starosvetne slovenske vasi – tisti, ki so še kosili s koso, tisti, ki so še mlatili s cepci – danes stari osemdeset let in več. Zadnji so, ki poznajo šege in način življenja starosvetne slovenske vasi. Ta naša vas je ohranila našo zemljo slovensko skozi tisoč let tuje nadvlade in mi smo si zadali nalogo, da izročila naših prednikov prenesemo našim vnukom.

V naši deželi ima »VSAKA VAS SVOJ GLAS«, zato želimo te glasove zbirati. To nam bo uspelo le, da se nas poveže čim več takih, ki se zavedamo dragocenosti domačega izročila.

Prisrčno vabljeni, oglasite se in pišite nam na: info©nasekorenine.si
Tudi po telefonu nas lahko pokličete na št. 041 641 235, ali pa nam preprosto pišete na naslov Društvo NAŠE KORENINE, Dolomitska 9, 1000 Ljubljana.

Prisrčen pozdrav Mojca Razbornik in Dušica Kunaver

Če pa želite postati naši člani, izpolnite pristopnico. Članarina je 10,00 EUR/leto.

logo